Hlavní výhody čištění suchým ledem

  • Vynikající úroveň čištění – méně čistících cyklů a tím méně odstávek zařízení.
  • Možnost využití technologie přímo na místě – tryskání suchým ledem je suchý proces a nevyžaduje žádnou demontáž a opětnou montáž čištěného zařízení, což znamená mnohem kratší odstávky.
  • Rychlost čištění – díky rychlosti a účinnosti čištění je vynaloženo méně prostředků a prodloužení provozuschopnosti což přináší větší zisk.
  • Neabrazivní a elektricky nevodivý proces bez použití hořlavin – tryskání suchým ledem nepoškozuje většinu čištěných předmětů a lze jím bezpečně čistit i elektrické součásti.
  • Bez nutnosti uklízení (odstranění) sekundárního odpadu – při tryskání suchým ledem nevzniká sekundární odpad a tím se nejen ušetří čas a prostředky, které by bylo nutno vynaložit na uklizení vzniklého odpadu, ale zároveň to také znamená, že lze plochy, kde se čištění provádí, znovu využívat, což představuje další úsporu nákladů.
  • Možnost čištění i na obtížně dostupných místech kam se jiné metody čištění nedostanou.
  • Tryskání suchým ledem je nejen šetrné k životnímu prostředí ale je schváleno i k použití v potravinářském průmyslu.
  • Bezpečnost – při tryskání suchým ledem není obsluha zařízení vystavena působení chemikálií ani tryskaného materiálu.
  • Efektivita provozu čištěného zařízení – tryskání suchým ledem není tak pracné a časově náročné jako jiné tradiční způsoby čištění.